Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2015

romanolovero
4635 2da0 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
romanolovero
4209 01b4 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

January 08 2015

romanolovero
0245 c992
Reposted fromusual usual viaeverythingsucks everythingsucks
romanolovero
3763 af6a
romanolovero
"Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy".
— Alice Bloom
romanolovero
3429 3d52
Reposted fromretaliate retaliate vialookbook lookbook
romanolovero
4574 ce24
Reposted fromcalifornia-love california-love
romanolovero
6144 5f5c
romanolovero
3097 21c6
Reposted fromtwice twice viaeverythingsucks everythingsucks
romanolovero
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viaeverythingsucks everythingsucks
romanolovero
5995 4a27
Reposted fromestel1 estel1 viaeverythingsucks everythingsucks
romanolovero
6587 f208
romanolovero
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viaeverythingsucks everythingsucks
romanolovero
7823 7add 500

December 07 2014

romanolovero
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viairmelin irmelin
romanolovero
Mam szaloną ochotę na Twoje towarzystwo.
Bez względu na wszelkie erotyczne objawy.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz - List do żony
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapaasiak paasiak
romanolovero

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viapaasiak paasiak
romanolovero
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viastylte stylte
romanolovero
1736 692f 500
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viastylte stylte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl